,

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വില്ല വിൽപ്പനക്ക് ശ്രീകാര്യം

Located at Manvila Pangappara Road
700 mtrs from Manvila junction
Project By : COURTEOUS BUILDERS
Area : 5.25 cents 1750 sqft
3 bed rooms(attached)
2 car parking space
Quality Construction
Home Automation System Installed
Quality Sanitary & electical Fittings used
Sreekaryam – 6
Karyavattom – 3.3
Technopark phases- 3.8
Kazhakkoottam – 5.2
Airport – 11 km
Infosys – 3.8
UST Global – 4
MGM school – 4.9
Lulu mall Trivandrum – 5
Trivandrum city – 12
Price : 95 Lakhs
Call : 8943361769, 9995039997

 

YouTube video

 

 

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ വിൽക്കാനുള്ള പുതിയ ടോപ് 10 വീടുകൾ 

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വില്ല വിൽപ്പനക്ക്

78 ലക്ഷം ഒരു അടിപൊളി വീട് വിൽപ്പനക്ക് തിരുമല പെരുകാവിൽ

72 ലക്ഷം ഒരു കിടിലം 4 ബെഡ്‌റൂം വീട് വിൽപ്പനക്ക് തിരുമല പെരുകാവിൽ

70 ലക്ഷം 4 ബെഡ്‌റൂം സൂപ്പർ വീട് വിൽപ്പനക്ക് തിരുമല പെരുകാവിൽ

പേരൂർക്കട ഏണിക്കര പുതിയ വീട് വിൽപ്പനക്ക്

തിരുമല മങ്കാട്ടുകടവ് പിടാരം അടിപൊളി വീട് വിൽപ്പനക്ക്

വട്ടിയൂർക്കാവ് മുന്നാംമൂട്‌ ജംഗ്ഷന് സമീപം സൂപ്പർ വീട് വിൽപ്പനക്ക്

54 ലക്ഷം മാത്രം.വട്ടിയൂർക്കാവ് വയലിക്കട പുതിയ വീട് വിൽപ്പനക്ക്

തച്ചോട്ടുകാവ് മൂങ്ങോട് പുതിയ 4 ബെഡ്‌റൂം വീട് വിൽപ്പനക്ക്

വട്ടിയൂർക്കാവ് വയലിക്കട ഹരിതനഗറിൽ പുതിയ വീട്  55 ലക്ഷം മാത്രം

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ വീടുകളും പ്ലോട്ടുകളും വാങ്ങാനുള്ള ടോപ് സ്ഥലങ്ങൾ

ശ്രീകാര്യം പേരൂർക്കട  , തിരുമല , പേയാട്  , മലയിൻകീഴ്  , നെടുമങ്ങാട് 
കഴക്കൂട്ടം , ആറ്റിങ്ങൽവട്ടിയൂർക്കാവ്  , മംഗലാപുരം
പോത്തൻകോട്  , വെള്ളായണി  , മണ്ണന്തല 

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ വിൽക്കാനുള്ള ടോപ് 10 പ്ലോട്ടുകൾ 

വെള്ളായണി  കായലിന് സമീപം ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

തിരുമല കുണ്ടമൺകടവ് 7 സെന്റ്‌ പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനക്ക്

ശ്രീകാര്യം ചെല്ലമംഗലം ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

കഴക്കൂട്ടം ചന്തവിളയിൽ 4 സെന്റ്‌ പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനക്ക്

പോങ്ങുമൂട് നേതാജി റോഡിൽ 10 സെന്റ് പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനക്ക്

മലയിൻകീഴ് മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ  150 മീറ്റർ മാറി പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

ലുലു മാളിനും ശ്രീകാര്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനും മദ്ധ്യേ പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

പേട്ട ആനയറ ലോർഡ്‌സ് ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം 11 സെന്റ്‌ പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനക്ക് 

വട്ടപ്പാറ കുറ്റിയാണി ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

വില കുറവിൽ പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക് അരുവിക്കര മുണ്ടേല

കഴക്കൂട്ടത് വിൽക്കാനുള്ള വീടുകൾ

കഴക്കൂട്ടം വെട്ട്റോഡ് 3 ബെഡ്‌റൂം പുതിയ വില്ല വിൽപ്പനക്ക്

 

വില കുറവിൽ വാങ്ങാവുന്ന ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ

3.5 ലക്ഷം/സെന്റ് കല്ലയം പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

65000/സെന്റ് കള്ളിക്കാട് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

3.5 ലക്ഷം/സെന്റ് വട്ടപ്പാറ കുറ്റിയാണി പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

1.60 ലക്ഷം/സെന്റ് കന്യാകുളങ്ങര പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

1.25 ലക്ഷം/സെന്റ് നെടുമങ്ങാട്‌ പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

2 ലക്ഷം/സെന്റ് നെടുമങ്ങാട് ഉഴമലയ്ക്കൽ പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

2.75 ലക്ഷം/സെന്റ് പോത്തൻകോട് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

3.75 ലക്ഷം/സെന്റ് പ്രാവച്ചമ്പലം പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

3.50 ലക്ഷം/സെന്റ് വെള്ളായണി 15 സെന്റ് വിൽപ്പനക്ക്

2.50 ലക്ഷം/സെന്റ് മലയിൻകീഴ് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്