,

ശ്രീകാര്യം മുക്കിൽകട 4 സെന്റ് പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനക്ക്

Located 100 from Mukkilkada junction (bus route)
Area : 4 cents
Lorry access
Residential land
Karabhoomi
Road frontage plot
Sreekaryam : 3.4 km
Chenkottukonam : 3.2 km
Kazhakuttam : 11 km
Mannanthala : 3.5 km
Price : 10 lakhs/cent
Call : 8281801801, 9495202502

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ വീടുകളും പ്ലോട്ടുകളും വാങ്ങാനുള്ള ടോപ് സ്ഥലങ്ങൾ

ശ്രീകാര്യം പേരൂർക്കട  , തിരുമല , പേയാട്  , മലയിൻകീഴ്  , നെടുമങ്ങാട് 
കഴക്കൂട്ടം , ആറ്റിങ്ങൽവട്ടിയൂർക്കാവ്  , മംഗലാപുരം
പോത്തൻകോട്  , വെള്ളായണി  , മണ്ണന്തല  കാട്ടാക്കട  , ബാലരാമപുരം
നെയ്യാറ്റിൻകര 

YouTube video