,

ശ്രീകാര്യം ലയോള സ്കൂളിന് സമീപം പുതിയ വീട് വിൽപ്പനക്ക്

Located 1 km from school
1.5 km from Sreekariyam
Area : 5 cents 1350 sqft
3 bedrooms(attached)
Wardrobes in all bedrooms
Single storey house
3 car parking space
Schools,super market,school within 1 km
Trivandrum Engineering college : 1.5 km
Price : 82 Lakhs
Call : 8921717260,9605177721

 

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ വീടുകളും പ്ലോട്ടുകളും വാങ്ങാനുള്ള ടോപ് സ്ഥലങ്ങൾ

ശ്രീകാര്യം പേരൂർക്കട  , തിരുമല , പേയാട്  , മലയിൻകീഴ്  , നെടുമങ്ങാട് 
കഴക്കൂട്ടം , ആറ്റിങ്ങൽവട്ടിയൂർക്കാവ്  , മംഗലാപുരം
പോത്തൻകോട്  , വെള്ളായണി  , മണ്ണന്തല  കാട്ടാക്കട  , ബാലരാമപുരം
നെയ്യാറ്റിൻകര